TECHNICKÉ PROHLÍDKY
           motorových manipulačních vozíků
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Manip. vozíky

  T.p. vozíků

  Ceník prohlídek

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Technické prohlídky manipulačních vozíků
 
Provozovatel manipulačních vozíků je povinen zajišťovat:

denní prohlídky vozíků před použitím nebo převzetím směny
  Zahrnuje kontrolu celkového stavu vozíku, provozních náplní, stavu a funkčnosti výstroje. Provádí obsluha před použitím vozíku.

pravidelné roční technické prohlídky manipulačních vozíků
  Zahrnuje kompletní prohlídku a odzkoušení funkčnosti vozíku, zejména brzd a zdvihacího zařízení. Provádí kontrolní technik manipulačních vozíků, vystavuje protokol o technické prohlídce.

pravidelné servisní prohlídky a údržbu
  Servisní, též garanční prohlídky provádí autorizovaný servis podle vožadavků výrobce. Má význam pro uznání záruky výrobcem, legislativa servisní prohlídky a priori nevyžaduje (jsou-li prováděné roční).

revize elektro nebo plynového zařízení u elektrovozíků a motovozíků na LPG
  U elektrozařízení elektrovozíků a u plynových částí u motovozíků se spalovacím motorem na LPG příp. CNG se musí provádět příslušné revize. Provádí revizní technik příslušných zařízení (el./plyn) a vystavuje protokol o revizi, tlakové hadice kontroluje obsluha MMV a provádí zápis.

vést dokumentaci, záznamy, proškolení obsluhy (1x ročně)
  K provozu MMV se vede evidence vozíků a obsluh, písemné pověření UŽIVATELE a OBSLUH. Provádí provozovatel/uživatel. Obsluha MMV musí absolvovat základní školení pro daný vozík a ročně školení opakovat. Provádí instruktor obsluhy MMV, vydává nebo potvrzuje průkaz.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2013 All Rights Reserved
Domů | Manipulační vozíky | Technické prohlídky MMV | Ceník prohlídek | FAQ's | Kontakt |